Trang Chủ | Lãi Suất | Vay Theo Lương,Bảo Hiểm | Tài Liệu,Biểu mẫu
vay von tin chap tieu dung Prudential finance, Vay tin chap vay tieu dung khong the chap lai suat thap tieu dung ca nha tin chap tin chap ca nhan Vay tin chap vay tieu dung khong the chap lai suat thap tieu dung ca nhan Vay tin chap vay tieu dung khong the chap lai suat thap tieu dung ca nha tin chap ca nhan Vay tin chap vay tieu dung khong the chap lai suat thap tieu dung ca nhan Vay tin chap vay tieu dung khong the chap lai suat thap tieu dung ca nhan tin chap ca nhan Vay tin chap vay tieu dung khong the chap lai suat thap tieu dung ca nhan Vay tin chap vay tieu dung khong the chap lai suat thap tieu dung ca nha tin chap ca nhan Vay tin chap vay tieu dung khong the chap lai suat thap tieu dung ca nhan Vay tin chap vay tieu dung khong the chap lai suat thap tieu dung ca nha tin chap ca nhan Vay tin chap vay tieu dung khong the chap lai suat thap tieu dung ca nhan Vay tin chap vay tieu dung khong the chap lai suat thap tieu dung ca nha tin chap ca nhan Vay tin chap vay tieu dung khong the chap lai suat thap tieu dung ca nhan Vay tin chap vay tieu dung khong the chap lai suat thap tieu dung ca nha tin chap ca nhan Vay tin chap vay tieu dung khong the chap lai suat thap tieu dung ca nhan Vay tin chap vay tieu dung khong the chap lai suat thap tieu dung ca nhan tin chap ca nhan Vay tin chap vay tieu dung khong the chap lai suat thap tieu dung ca nhan Vay tin chap vay tieu dung khong the chap lai suat thap tieu dung Vay tin chap vay tieu dung khong the chap lai suat thap tieu dung ca nha tin chap tin chap ca nhan Vay tin chap vay tieu dung khong the chap lai suat thap tieu dung ca nhan Vay tin chap vay tieu dung khong the chap lai suat thap tieu dung ca nha tin chap ca nhan Vay tin chap vay tieu dung khong the chap lai suat thap tieu dung ca nhan Vay tin chap vay tieu dung khong the chap lai suat thap tieu dung ca nhan tin chap ca nhan Vay tin chap vay tieu dung khong the chap lai suat thap tieu dung ca nhan Vay tin chap vay tieu dung khong the chap lai suat thap tieu dung ca nha tin chap ca nhan Vay tin chap vay tieu dung khong the chap lai suat thap tieu dung ca nhan Vay tin chap vay tieu dung khong the chap lai suat thap tieu dung ca nha tin chap ca nhan Vay tin chap vay tieu dung khong the chap lai suat thap tieu dung ca nhan Vay tin chap vay tieu dung khong the chap lai suat thap tieu dung ca nha tin chap ca nhan Vay tin chap vay tieu dung khong the chap lai suat thap tieu dung ca nhan Vay tin chap vay tieu dung khong the chap lai suat thap tieu dung ca nha tin chap ca nhan Vay tin chap vay tieu dung khong the chap lai suat thap tieu dung ca nhan Vay tin chap vay tieu dung khong the chap lai suat thap tieu dung ca nhan tin chap ca nhan Vay tin chap vay tieu dung khong the chap lai suat thap tieu dung ca nhan Vay tin chap vay tieu dung khong the chap lai suat thap tieu dung
Thứ Sáu, 23 tháng 7, 2010

Tài Liệu biểu mẫu hướng dẫn thủ tục vay tiền

Để thông tin được chính xác và thuận tiện cho khách hàng làm hồ sơ thủ tục,quý khách có thể download biểu mẫu có sẵn của chúng tôi,sau khi tải tài liệu xuống,quý khách điền đầy đủ thông tin ( lưu ý phải đánh máy,không viết tay).

Biểu mẫu xác nhận lương :


Xác nhận các thông tin về chức vụ,thời gian

làm việc và mức lương nêu trên là chính xác.

( Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) ...

Download form xác nhận Lương : >> Click here

---------------------------------------------

Biểu mẫu xác nhận thời gian cư trú :

Tôi làm đơn này, kính đề nghị …........................……………………… xác nhận cho tôi về việc tôi đang tạm trú tại địa chỉ nêu trên để tôi hoàn thiện hồ sơ làm bảo hiểm tại công ty.Download form xác nhận thời gian cư trú : >> Click here---------------------------------------------

Biểu mẫu xác nhận thời gian làm việc :

Xác nhận các thông tin về chức vụ và thời

gian làm việc, thời gian gia hạn hợp đồng

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)
Download form xác nhận thời gian làm việc : >> Click here


------------------------------------------


Biểu mẫu gia hạn hợp đồng


Xác nhận các thông tin về chức vụ và thời

gian làm việc, thời gian gia hạn hợp đồng

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Download form gia hạn hợp đồng : >> Click here


Lưu ý : quý khách khi điền hồ sơ vào form chỉnh sửa chính xác thông tin của bản thân như địa chỉ,ngày ... tháng ... năm.
không dùng bút để viết hay tẩy xóa.Tất cả các form nếu có dấu hiệu tác động chỉnh sửa sau khi in có thể coi là cố ý chỉnh sửa sai lệch thông tin.Chia sẻ bài viết:

0 nhận xét: